Juridisk rådgivning till rabatterat arvode

MarLaw erbjuder dig som medlem en rabatt om 15 procent på ordinarie arvode vid tillhandahållande av juridiska tjänster. Tjänsterna ska ligga inom MarLaws kompetensområden och pris ges vid förfrågan. MarLaw är en affärsjuridisk byrå med specialistkompetens inom marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt, GDPR samt avtalsrätt. Rabatten tilldelas IAB och/eller dig som medlem hos IAB. Rabatten tillämpas för rådgivning som går utöver den fria konsulttimmen. Kontakt advokat Katarina Ladenfors.