Varför ska man gå Digital Media Manager?

Huvudsyftet är höja kunskapsnivån om digital marknadsföring och dess mediekanaler hos annonsörers marknadsavdelningar. Certifieringen riktar sig i första hand till dig som jobbar med kommunikation, marknadsföring och PR/reklam och vill göra en djupdykning inom det digitala medielandskapet med dess utmaningar och möjligheter.

Vem är behörig?

Utbildningen passar oavsett disciplin eller nivå inom ditt företag: marknadsansvarig/chef, marknadsassistent/koordinator, produktchef, marknadskoordinator, sociala media manager, online media/digital manager, kommunikationsansvarig/assistent, projektledare etc.

Vad är upplägget?

Introduktionsdag.

Cirka sex veckors självstudier, totalt 35- 40 timmar

E-learning app

Certifieringsprov.

Återträff med praktisk workshop och nätverkande.

Vad innehåller utbildningen?

Del 1: Marknadsföringsmodeller och målgruppsmöjligheter
Marknadsföringsmodeller – Nya beslutsprocessen för konsumenten – Digitala målgruppsmöjligheter – Mätningar – Att skapa kundprofiler baserad på data – Customer Relationship Management

Del 2: De olika digitala kanalerna
Sök-, Display-, Video-, Epost-marknadsföring, Native advertising/content marketing, Mobilannonsering – Sociala medieannonsering, Influencer marketing – Audio – DOOH – Programmatisk Handel

Del 3: Det digitala medielandskapet
Förändring av det digitala medielandskapet – Synlighet av dina kampanjer – viewability – Reklamtrötthet – Intressebaserad annonsering – Attribution och konverteringsvärden – Mätverktyg – Att välja rätt KPI:er – Utvärdering av digitala kampanjer – Mediematematik

Del 4: Beställarens roll i det digitala ekosystemet
Beställarrollen gentemot din byrå, Vikten av en tydlig brief – debrief, Förändring av det digitala medielandskapet, Marknadsföringens regler och riktlinjer

Kostnad

8.900 kr för deltagare från medlemsföretag
12.500 kr för deltagare från icke medlemsföretag
Medlemsföretag kan boka 3-10 personer mot 25% rabatt på samtliga deltagaravgifter, 10+ personer enligt offert.
Omexamineringsavgift om kandidaten inte klarar den första gången: 950kr medlem / 1200kr icke medlem.

Vad säger deltagare om DMM?

Vad innehåller utbildningen?