Varför ska man gå Digital Media Manager?

Huvudsyftet är att höja kunskapsnivån om digital marknadsföring och dess mediekanaler hos annonsörers marknadsavdelningar. Kursen riktar sig i första hand till dig som jobbar med kommunikation, marknadsföring och PR/reklam och vill göra en djupdykning inom det digitala medielandskapet med dess utmaningar och möjligheter.

Vem är behörig?

Kursen passar oavsett disciplin eller nivå inom ditt företag: marknadsansvarig/chef, marknadsassistent/koordinator, produktchef, marknadskoordinator, social media manager, online media/digital manager, kommunikationsansvarig/assistent, projektledare etc.

Hur ser upplägget ut?

Lärarledd heldagsintroduktion

Självstudier under sex veckor (30 – 40 timmar)

E-learning app

Praktisk workshop och nätverkande

Certifieringsprov.

Vad innehåller utbildningen?

Del 1: Marknadsföringsmodeller och målgruppsmöjligheter
Marknadsföringsmodeller – Nya beslutsprocessen för konsumenten – Digitala målgruppsmöjligheter – Mätningar – Att skapa kundprofiler baserad på data – Customer Relationship Management

Del 2: De olika digitala kanalerna
Sök-, Display-, Video-, Epost-marknadsföring, Native advertising/content marketing, Mobilannonsering – Sociala medieannonsering, Influencer marketing – Audio – DOOH – Programmatisk Handel

Del 3: Det digitala medielandskapet
Förändring av det digitala medielandskapet – Synlighet av dina kampanjer – viewability – Reklamtrötthet – Intressebaserad annonsering – Attribution och konverteringsvärden – Mätverktyg – Att välja rätt KPI:er – Utvärdering av digitala kampanjer – Mediematematik

Del 4: Beställarens roll i det digitala ekosystemet
Beställarrollen gentemot din byrå, Vikten av en tydlig brief – debrief, Förändring av det digitala medielandskapet, Marknadsföringens regler och riktlinjer

Kostnad

8 900 kr för deltagare från medlemsföretag
12 500 kr för deltagare från icke medlemsföretag

Vid anmälan av fler än 3 deltagare till samma kurstillfälle ges 15 % rabatt.
Omexamineringsavgift om deltagaren inte blir godkänd på provet: 1 200kr.

Kursledare

Lena Brandenfeldt driver Brandenfeldt Sales and Marketing och har mångårig erfarenhet som konsult inom marknadsföring. Hon har jobbat med innehåll för bland andra Life of Svea och är partneragent till Carolina Gynning. 

Vad säger deltagare om DMM?

Vad innehåller kursen?