Omfattning av Certifieringsprogram

För att se omfattningen av IAB Digital Media Sales certifieringsprogram hänvisar vi till IAB.com (USA).

Opartiskhet

IAB Sverige har åtagit sig att agera opartiskt i förhållande till sina sökande, kandidater och certifierade personer. Företrädare för IAB förstår vikten av att fatta beslut som rör certifiering i enlighet med sina riktlinjer och rutiner, och med vederbörlig noggrannhet i att göra så. IAB kommer att offentliggöra de riktlinjer och rutiner som påverkar de sökande, och kommer rättvist och korrekt förmedla information om certifieringsprogram för alla intressenter. IAB kommer bortse från alla hot mot opartiskhet, som inkluderar, eller är begränsade till egenintresse, aktiviteter från närstående organ, relationer till personal, ekonomiska intressen, favorisering, intressekonflikt, förtrogenhet och hotelser.

Etiska regler - Klagomål

IAB Sverige kommer att inrätta och upprätthålla etiska regler som gäller för alla certifierade individer. Alla sökande, kandidater och certifierade måste samtycka till att upprätthålla och följa de etiska reglerna som ett villkor för att upprätthålla IAB-certifieringen. Alla har möjlighet att lämna in klagomål genom att maila certifiering@iabsverige.se.

Klagomål som rör examens innehåll, examinationens administration, oegentligheter och påstådda brott mot den etiska koden hanteras genom separata klagomålsprocesser.

Ersättning kan aldrig utgå i ett belopp som överstiger certifieringsavgiften.

Examenstest

IAB Sverige ska ge kandidaterna en möjlighet att ge feedback på examens innehåll och rutiner för:

Teknisk korrekthet
Rättvisa inför examen
En kandidaten som har en fråga eller ett problem gällande tillförlitligheten, giltigheten och/eller rättvisa av examen kan lämna in klagomål till IAB Sverige via certifiering@iabsverige.se senast fem kalenderdagar efter det att examen har ägt rum.

IAB Sverige kommer inte att behandla eventuella klagomål om felaktigt förfaranden vid examen om det överskrider tidsfristen på 5 dagars, eller om det inte lämnats skriftligen. Kandidaten kommer inte att tillåtas att göra anteckningar vid examenstillfället. Skicka dina frågor eller klagomål till IAB Sverige efter examenstestet. Endast klagomål enligt vår policy kommer tas i beaktning.

Examensresultat

Kandidater som inte klarar testet kan överklaga sitt resultat skriftligen inom 30 dagar efter mottagandet av resultatet genom att skicka ett mail med överklagande till certifiering@iabsverige.se. Överklagandet kommer att ses över och beslut och svar meddelas den sökande inom 60 dagar. Beslutet om överklagandet är slutgiltigt.

Studiematerial

Följande studiematerial ingår i certifieringen (inloggning krävs, endast tillgängligt för godkända sökande)

Studieguide för IABs Certifiering länk
Studiehandbok för IABs Certifiering länk

Digital Medieträning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.