Vår certifiering ökar din professionalism genom att du har bevisat dina kunskaper inom de viktigaste begreppen, riktlinjerna och bästa praxis inom digital reklam. Certifieringen kräver att du uppfyller vissa grundkrav som fastställts av ledande bolag i branschen genom IABs Task Forces, IAB Sverige och dess styrelse. Certifieringen bygger huvudsakligen på självstudier och du måste vara beredd att lägga ner 30-40 timmar per kurs.

De öppna kurserna hålls i Stockholm. Företagsspecifika certifieringsupplägg möjliga vid fler än 20 deltagare, vilket offereras. Då beslutar parterna gemensamt var introduktionsdag och provskrivning ska ske.

Ansök

Studiehandbok

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök!
 • När vi godkänt dig som kursdeltagare får du inloggningsuppgifter till sajten med studiematerial.
 • Inledningsvis är det en lärarledd heldag som introduktion till studiematerialet. 
 • Efter en period på cirka sex veckor erbjuds du ett examensdatum för att bli Certifierad.
 • Deltagare som godkänts publiceras med foto och namn på vår sajt.
 • Du underhåller dina kunskaper genom en förnyelse av certifiering efter två år.

Certifieringsprovet

 • Är databaserad och tar 120 minuter.
 • 90 frågor
 • Giltig i två år.
 • Du behöver dator/ipad.
 • Resultatet meddelas på plats.
 • När du blivit godkänd får du ett diplom & digitala loggor som intygar din certifiering.
 • Om du inte klarar dig kontaktas du av certifieringsansvarig för ett nytt examenstillfälle.
 • Överklagan måste göras senast fem dagar efter certifieringen.