Vår helt oberoende certifieringskurser ökar din professionalism genom att du har bevisat dina kunskaper inom de viktigaste begreppen, riktlinjerna och bästa praxis inom digital reklam. Certifieringen kräver att du uppfyller vissa grundkrav som fastställts av ledande bolag i branschen genom IABs Task Forces, IAB Sverige och dess styrelse. Certifieringen bygger på självstudier och du måste vara beredd att lägga ner 20 – 25 timmar per kurs.

Från och med juni 2020 är IAB Sveriges kursutbud helt e-learning-baserat och i först ut är  Bonnier News med sina drygt 400 säljare att på början Digital Sales Tech & Data på en högkvalitativ utbildningsplattform från Intermezzon i vilken du som kursdeltagare bestämmer takten. Du tentar av kursen per utbildningsblock och har maximalt åtta veckor på dig att genomföra vald kurs.

Ansök

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök!
 • När vi godkänt dig som kursdeltagare får du inloggningsuppgifter till IAB Sweden Academy och studiematerialet.
 • Du navigerar dig genom de olika utbildningsblocken
 • Till varje block finns en introduktionsfilm, studiematerial, övningsfrågor och delprov
 • Deltagare som godkänts publiceras med namn på vår sajt iabsverige.se
 • Du underhåller dina kunskaper genom en förnyelse av certifiering efter två år.

Certifieringsprovet

 • Delprov per utbildningsblock
 • Totalt 100-tal frågor uppdelat på delblock – måste klara varje delblock för att gå vidare
 • Du erhåller ett digitalt diplom då du nått minst 80 % rätt i respektive block
 • Om du inte klarar dig får du en ny chans efter 7 dagar
 • Giltig i två år