Vår helt oberoende certifieringskurser ökar din professionalism genom att du har bevisat dina kunskaper inom de viktigaste begreppen, riktlinjerna och bästa praxis inom digital reklam. Certifieringen kräver att du uppfyller vissa grundkrav som fastställts av ledande bolag i branschen genom IABs Task Forces, IAB Sverige och dess styrelse. Certifieringen bygger på självstudier och du måste vara beredd att lägga ner 20 – 25 timmar per kurs.

Från och med juni 2020 är IAB Sveriges kursutbud helt e-learning-baserat och i först ut är  Bonnier News med sina drygt 400 säljare att på början Digital Sales Tech & Data på en högkvalitativ utbildningsplattform från Intermezzon i vilken du som kursdeltagare bestämmer takten. Du tentar av kursen per utbildningsblock och har maximalt åtta veckor på dig att genomföra vald kurs.

Digital Sales – Tech & Data

Digital Media – Buying & Planning

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök – länkar ovan
 • När du ansökt och kommit in i portalen måste du be om att få tillgång till studiematerialet
 • När du fått tillgång till studiematerialet navigerar du dig genom de olika utbildningsblocken
 • Till varje block finns en introduktionsfilm, studiematerial, övningsfrågor och delprov
 • Deltagare som godkänts publiceras med namn här för Digital Sales – Tech & Data och här för Digital Media – Buying & Planning
 • Du underhåller dina kunskaper genom en förnyelse av certifiering efter två år

Certifieringsprovet

 • Delprov per utbildningsblock
 • När du påbörjat ett delprov stängs studiematerialet
 • Du har tre försök att klara varje delprov med en veckas mellanrum
 • Totalt 100-tal frågor uppdelat på delblock – måste klara varje delblock för att gå vidare
 • Du erhåller ett digitalt diplom då du nått minst 80 % rätt i respektive block
 • Certifieringen är giltig i två år