Digital Sales – Tech & Data eller Digital Media – Buying & Planning

Ansök här:

Digital Sales – Tech & Data             

Digital Media – Buying & Planning 

Så här går det till

 • Läs igenom beskrivningarna för utbildningarna för att hitta en som passar dig.
 • Ansök – länkar ovan
 • När du ansökt och kommit in i portalen måste du be om att få tillgång till studiematerialet
 • När du fått tillgång till studiematerialet navigerar du dig genom de olika utbildningsblocken
 • Till blocken finns en introduktionsfilm, studiematerial, övningsfrågor och delprov
 • Deltagare som godkänts publiceras med namn här för Digital Sales – Tech & Data och här för Digital Media – Buying & Planning
 • Du underhåller dina kunskaper genom en förnyelse av certifiering efter två år

Certifieringsprovet

 • Delprov per utbildningsblock
 • När du påbörjat ett delprov stängs studiematerialet
 • Du har tre försök att klara varje delprov med en veckas mellanrum
 • Totalt 100-tal frågor uppdelat på delblock – måste klara varje delblock för att gå vidare
 • Du erhåller ett digitalt diplom då du nått minst 80 % rätt i respektive block
 • Certifieringen är giltig i två år