Task force Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är...

Task force Influencer Marketing

Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Mårten Erlberg, DDS Dentsu Data Services Tillförordnad ordförande Emelie Löfdahl, Tobii

Task force Programmatic

Denna Task Force arbetar med frågor som berör det vi på svenska idag kallar Automatiserad handel eller Programmatic Buying som även är under dessa...

Task force Gold Standard

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, dvs riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för...

Nyheter

FAQ om DOOH

Task force Programmatic