Task force Digitala Annonsaffären

Denna task force är inte aktiv i dagsläget. Frågor som angränsar detta område behandlas i task force Gold Standard.

Task Force Viewability

Task force Gaming, Gamers & Esport

Spelbranschen är en snabbt växande bransch och är redan idag en av världens största. En innehållskategori med passionerade fans vilket gör det till en...

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Mårten Erlberg, DDS Dentsu Data Services

Task force Online Video

Task Force Video har som övergripande mål att arbeta för att undanröja hinder för en snabb tillväxt för videoannonseringen och göra mediet lättare att...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...

Task force Gold Standard

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, det vill säga riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig...

Task force Programmatic

Denna Task Force arbetar med frågor som berör det vi på svenska idag kallar Automatiserad handel eller Programmatic Buying som även är under dessa...

Nyheter