Task force Influencer Marketing

Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Mårten Erlberg, DDS Dentsu Data Services Tillförordnad ordförande Emelie Löfdahl, Tobii

Task force Legal & Policy

Task Force Legal & Policy arbetar intensivt med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten om skyddet av den personliga integriteten. Den interaktiva marknadsföringen...

Task Force Viewability

Task force DOOH

Ordförande: Fredrik Klar, Wavemaker IAB Sverige tillsatt en Task Force för Digital Out-of-Home 2016. IABs arbetsgruppen strävar efter att utbilda marknaden om värdet av DOOH som en kraftfull...

Task force Audio

“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.” IAB Sverige Task Force Audio startades 2015 och dess uppdrag är att diskutera möjligheter och...

Nyheter

200325 Viewability seminarium

Kontakt & pressmaterial

Certifierade Säljare