Task force Programmatic

Denna Task Force arbetar med frågor som berör det vi på svenska idag kallar Automatiserad handel eller Programmatic Buying som även är under dessa...

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Anne Mogensen Voss, Dentsu Data Labs

Task force DOOH

Ordförande: Fredrik Klar, Wavemaker Arbetsgruppen strävar efter att utbilda marknaden om värdet av DOOH som en kraftfull kanal och målet är att bidra till utveckling som...

Task force Digitala Annonsaffären

Denna task force är inte aktiv i dagsläget. Frågor som angränsar detta område behandlas i task force Gold Standard.

Task force Online Video

Task Force Video har som övergripande mål att arbeta för att undanröja hinder för en snabb tillväxt för videoannonseringen och göra mediet lättare att...

Task force Influencer Marketing

Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock...

Task force Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är...

Task force Audio

“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.” IAB Sverige Task Force Audio startades 2015 och dess uppdrag är att diskutera möjligheter och...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...