Digital Service Act – DSA

0
I sitt arbetsprogram för 2020 uppgav EU-kommissionen att de kommer att föreslå en ny Digital Services Act (DSA) för att stärka den inre marknaden...

Task force Programmatic

0
Task Force Programmatic IAB Sverige Task Force Programmatic startades 2010 och är en grupp specialister inom ämnet. Gruppen arbetar för att belysa och utbilda den...

Datapolicy 0.9

0
IAB SWEDEN DATA POLICY - DRAFT 0.9 (utkast till Datapolicy publicerad maj 2018 med anledning av GDPR. Policyn är fortfarande under bearbetning då alla parter...

Standards & Guidelines Programmatic

0
Handbok Programmatisk Handel 6.0 2020 Programmatic är ett samlingsnamn för automatiserad handel med annonser i realtid. Kortfattat så innebär det att köpare och säljare...

Studier om Native advertising

0
Realtidsstudie om Native Advertising med köpar- & säljarsidan 2019 Februari 2019 gjorde IAB Sverige en enkätundersökning om trender och attityder till Native-annonsering. Svarande var både köp-...

Nyheter