Standards & Guidelines Digitala Annonsaffären

IAB Sverige - Svensk Display-standard 2.1 IAB:s annonsformats-standard har arbetats fram av vår task force Display. Riktlinjerna är anpassade för marknaden som den ser ut...

Task force Digitala Annonsaffären

Denna task force är inte aktiv i dagsläget. Frågor som angränsar detta område behandlas i task force Gold Standard.

Task force Online Video

Task Force Video har som övergripande mål att arbeta för att undanröja hinder för en snabb tillväxt för videoannonseringen och göra mediet lättare att...

Standards & Guidelines Influencer Marketing

Influencer Marketing Best Practice Guide 2020 Under de senaste åren har influencer-marknadsföring utvecklats från en marknadsföringstaktik till en mångmiljar- dindustri. Influencer-marknadsföring ger ett varumärke chansen...

Task force Influencer Marketing

Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock...

Task force Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är...

Standards & Guidelines Audio

Handbok för Podcast 1.0 Podcasts är ett samlingsbegrepp för publicering av ljudinnehåll via Internet. Idag förknippas podcasts främst med talat innehåll, men kan också i...

Task force Audio

“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.” IAB Sverige Task Force Audio startades 2015 och dess uppdrag är att diskutera möjligheter och...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...

Standards & Guidelines Sök

Här hittar du ett antal användbara verktyg för företag som arbetar med sökmarknadsföring (SEM) i Sverige. Samtliga verktyg är framtagna av vår task force Sök. Stora...

Nyheter