Lyssna på senaste avsnittet av IAB-podden

Våra podcasts kan handla om allt från framtidsspaningar till nerdiga djupdykningar i väldigt specifika ämnen till enkla FAQ med kända profiler. Följ med vår kommunikatör...

191120 Audio-seminarium

Kommer hållas som en breakout session på Sound Stockholm i november 2019.

AdEx-rapporten

Varje år gör IAB Europe en genomlysning av reklammarknaden i Europa. Data till AdEx-rapporten bygger på information från de nationella IAB-kontoren runt om i Europa....

Viewability measurement

Den här rekommendationen är framtagen av vår task force Viewability med stöd från den amerikanska Ad Impression Measurement Guidelines från IAB och MRC 2016.

GDPR

GDPR- General Data Protection Regulation- eller på svenska Dataskyddsförordningen är en av de viktigaste reformerna som gjorts rörande dataskyddshantering. Läs mer om IAB's “Samtyckesramverk” som...

Terminologi och akronymer

Akronym  Definition AI  Artificial Intelligence AFP  Advertiser-funded Programming AR  Augmented Reality ARF  Advertising Research Foundation API  Application Programming Interface AR  Augmented Reality ASN  Autonomous System Number ATF  Above the fold AVOD  Annonsfinansierad video-on-demand BTF  Below the fold BSSID  Basic Service Set Identification CPA  Cost per Action CPC  Cost per Click CPCV  Cost per...

Native Advertising-material

Vi introducerade våra första riktlinjer för Native Advertising under 2013. Då var vi tidigt ute och fenomenet “Native” var relativt nytt. Sedan dess har...

Legal och Policy-material

Den interaktiva marknadsföringen är föremål för dramatiska lagförslag som kan komma att helt ändra spelreglerna för en marknad som är uppbyggd på ett stort...

Task force Legal och Policy

Programmatic-material

  Handboken om Programmatic beskriver det mesta på enkelt sätt inom den automatiserade världen för att sälja och köpa digital annonsering. Vår task force Programmatic arbetade...

Nyheter