Definitioner

Räckvidd för DOOH De utomhusbolag som idag har en digital utomhusprodukt redovisar sin “räckvidd” på olika sätt, då vi ännu inte har en digital valuta...

Mediets egenskaper

Rätt budskap, vid rätt tid, plat och till rätt publik De mest uppenbart positiva med DOOH är ökad synbarhet, men också en betydande förbättring i...

Karta för DOOH

Alla aktörers skyllt-positioner för Digitalt Out-of-Home DOOH Här en unik karta för Sveriges olika DOOH-aktörers skärmar. Genom att klicka på rutan till höger över kartan...

Certifieringsprocessen

Hur går det till? Det är kostnadsfritt att ansöka om att bli godkänd. Kontrollen sker av Media Audit på uppdrag av IAB Sverige och tar ca...

Standards & Guidelines Annonsvänligt Sverige

Riktlinjer för Annonsvänligt Sverige Vi har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv....

Task force Annonsvänligt Sverige

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, dvs riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för...

Mer om adblockers och reklamtrötthet

Coalition for Better Ads är en global standard motsvarande vår Annonsvänliga Sverige. IAB US och IAB Europe är delaktiga i arbetet och 2018 integrerades CfBA med...

Standards & Guidelines Viewability

IAB Sveriges Viewability Measurement Guidelines 2.0  Den här rekommendationen är framtagen av vår task force Viewability med stöd från den amerikanska Ad Impression Measurement Guidelines...

GDPR

GDPR- General Data Protection Regulation- eller på svenska Dataskyddsförordningen är en av de viktigaste reformerna som gjorts rörande dataskyddshantering. Läs mer om IAB's “Samtyckesramverk” som...

Standards & Guidelines Native Advertising

Riktlinjer för Native Advertising Vi introducerade våra första riktlinjer för Native Advertising under 2013. Då var vi tidigt ute och fenomenet “Native” var relativt nytt....

Nyheter