Mediets egenskaper

De mest uppenbart positiva med DOOH är ökad synbarhet, men också en betydande förbättring i flexibilitet och snabbhet att kunna kommunicera rätt budskap på...

Karta

Alla aktörers positioner    Klicka på symbolen i kartan för att mer exakt se varje företags placering  

DOOH-material

DOOH avser annonser, innehåll och video som visas utanför hemmet. Budskapen stöds av rik och dynamisk digital teknik, maximerad med realtidsfunktioner för att ge konsumenterna on-the-go...

Task force DOOH

Ordförande: Fredrik Klar, Wavemaker