Mediets egenskaper

Rätt budskap, vid rätt tid, plats och till rätt publik De mest uppenbart positiva med DOOH är ökad synbarhet, men också en betydande förbättring i...

Karta för DOOH

Alla aktörers skylt-positioner för Digital Out-of-Home Kartan är just nu under rekonstruktion – fler aktörer inom kort! Här är en unik karta för Sveriges olika DOOH-aktörers...

Vad är DOOH? Med Standards & Guidelines

Digital-Out-of-Home eller DOOH DOOH avser annonser, innehåll och video som visas utanför hemmet. Budskapen stöds av rik och dynamisk digital teknik, maximerad med realtidsfunktioner för att...

Task force DOOH

Task Force DOOH – Digital Out of Home IAB Sverige Task Force DOOH är en grupp specialister inom Digital Out of Home. Arbetsgruppen strävar efter...