Task force Online Video

Task Force Video har som övergripande mål att arbeta för att undanröja hinder för en snabb tillväxt för videoannonseringen och göra mediet lättare att...

Karta för DOOH

Alla aktörers skyllt-positioner för Digitalt Out-of-Home DOOH Här en unik karta för Sveriges olika DOOH-aktörers skärmar. Genom att klicka på rutan till höger över kartan...

Task force Legal & Policy

Task Force Legal & Policy arbetar intensivt med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten om skyddet av den personliga integriteten. Den interaktiva marknadsföringen...

Datapolicy 0.9

IAB SWEDEN DATA POLICY - DRAFT 0.9 (utkast till Datapolicy publicerad maj 2018 med anledning av GDPR. Policyn är fortfarande under bearbetning då alla parter...

FAQ om DOOH

Går det att addera ljud? I tunnelbanemiljö så tillåts inte ljud ut ur skärmarna. Detta då det kan störa resenärerna och den information som utlyses...

Standards & Guidelines Audio

  Vad är Digital Audio? Svaret är inte helt givet; kategorin omfattar flera olika plattformar med olika typer av innehåll och publik. För den här guiden har...

Certifieringsprocessen

Hur går det till? Det är kostnadsfritt att ansöka om att bli godkänd. Kontrollen sker av Media Audit på uppdrag av IAB Sverige och tar ca...

191023 IAB Sweden Programmatic Event

IAB Sweden - The Programmatic Event Den 23 oktober välkomnar vi dig tillsammans med task force Programmatic till IAB Sweden Programmatic Event - Nordens största...

Task force Annonsvänligt Sverige

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, dvs riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för...

Nyheter