Tekniska specifikationer

Programmatic

Varför växer programmatiska DOOH-köp? Tekniken för digital ad serving har under de senaste åren utvecklats till en plattform som på ett bra sätt kan stödja...

Definitioner

Räckvidd för DOOH De utomhusbolag som idag har en digital utomhusprodukt redovisar sin “räckvidd” på olika sätt, då vi ännu inte har en digital valuta...

Mediets egenskaper

De mest uppenbart positiva med DOOH är ökad synbarhet, men också en betydande förbättring i flexibilitet och snabbhet att kunna kommunicera rätt budskap på...

Karta

Alla aktörers positioner    Klicka på symbolen i kartan för att mer exakt se varje företags placering  

Certifieringsprocessen

Hur går det till? Det är kostnadsfritt att ansöka om att bli godkänd. Kontrollen sker av Media Audit på uppdrag av IAB Sverige och tar ca...

Material

Vi har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppen har tagit...

Task force Annonsvänligt Sverige

Ordförande: Alexandra Callius, Oberoende

Mer om adblockers och reklamtrötthet

Coalition for Better Ads är en global standard motsvarande vår Annonsvänliga Sverige. IAB US och IAB Europe är delaktiga i arbetet och 2018 integrerades CfBA med...

190619 Online video seminarium

Året seminarium hålls i juni. Uppdateras med mer information och bokning under våren.

Nyheter