Standards & Guidelines Influencer Marketing

Influencer Marketing – Standards & Guidelines  Influencer Marketing är köpt media där en annonsör marknadsför sig via/med en influencer. En influencer är en person som...

Standards & Guidelines Audio & Pod

Digital Audio (digitalt ljud) – Standards & Guidelines  Digital Audio (digitalt ljud) omfattar musiktjänster, radio eller podcasts och är reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter...

Standards & Guidelines Sök

Här hittar du ett antal användbara verktyg för företag som arbetar med sökmarknadsföring (SEM) i Sverige. Samtliga verktyg är framtagna av vår task force...