WordPress inaktiverar Googles cookie-ersättare ”Federated learning of cohorts” (Floc)

Ett enkelt konfigurationsprogram för att välja bort Googles "Federated Learning of Cohorts" (FLoC) i Wordpress Federated Learning of Cohorts (FLoC)...

IAB Europe & nationella IAB i dialog med Google efter förra...

IAB Europe & nationella IAB är i dialog med Google efter förra veckans tillkännagivande från Google Bryssel den 8 mars 2021 Google godkände nyligen IAB Europes...

Vad är ID:n och hur kan de hjälpa publicister och annonsörer?

Vad är ID:n och hur kan de hjälpa publicister och annonsörer? Denna dokumentation vill ge en inblick i hur ID lösningar generellt är ämnade att...

Apple iOS 14.5 – Den största förändringen sedan…iPhone

Apple har sedan snart ett år signalerat att de med uppgraderingen till iOS 14.5 tar bort stöd för deras IDFA (Identifier for Advertisers). IDFA...

Aktörer ger löfte att tillsammans arbeta för att bevara Adressable Advertising...

IAB Tech Labs styrelseledamöter uppmanar industrin att stödja öppna standarder NEW YORK - 15 september 2020 – IAB Tech Labs styrelseledamöter har åtagit sig principerna...