Vad är ID:n och hur kan de hjälpa publicister och annonsörer?

Vad är ID:n och hur kan de hjälpa publicister och annonsörer? Denna dokumentation vill ge en inblick i hur ID lösningar generellt är ämnade att...

PRAM söker förslag för nya system för att identifiera webbanvändare

Samarbete kring nya identifieringssystem För fem månader sedan skapades organisationen Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM) och de...

Aktörer ger löfte att tillsammans arbeta för att bevara Adressable Advertising...

IAB Tech Labs styrelseledamöter uppmanar industrin att stödja öppna standarder NEW YORK - 15 september 2020 – IAB Tech Labs styrelseledamöter har åtagit sig principerna...

IAB Europe & nationella IAB i dialog med Google efter förra...

IAB Europe & nationella IAB är i dialog med Google efter förra veckans tillkännagivande från Google Bryssel den 8 mars 2021 Google godkände nyligen IAB Europes...

WordPress inaktiverar Googles cookie-ersättare ”Federated learning of cohorts” (Floc)

Ett enkelt konfigurationsprogram för att välja bort Googles "Federated Learning of Cohorts" (FLoC) i Wordpress Federated Learning of Cohorts (FLoC)...