ePrivacy – Öppnar upp för att säkerställa ett brett tillgängligt innehåll...

Den 10 februari enades EU:s medlemsstater om ett förhandlingsmandat för förslaget till e-Privacy direktivet, vilket gör det möjligt för rådet att inleda...

PRAM söker förslag för nya system för att identifiera webbanvändare

Samarbete kring nya identifieringssystem För fem månader sedan skapades organisationen Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM) och de...

Aktörer ger löfte att tillsammans arbeta för att bevara Adressable Advertising...

IAB Tech Labs styrelseledamöter uppmanar industrin att stödja öppna standarder NEW YORK - 15 september 2020 – IAB Tech Labs styrelseledamöter har åtagit sig principerna...

IAB Europe Guide To Post-Cookie-Era

IAB Europe Guide To Post-Cookie-Era - Ladda ner den här. Denna guide har utvecklats av experter från IAB Europes Programmatic Trading Committee (PTC) för annonsörer,...

User Groups

Introduktion Denna sida beskriver översiktligt en grupp av förslag som syftar till att ta fram ramverk för att möjliggöra intressebaserad annonsering efter tredjepartskakans bortfall. Tanken är...