IAB Sveriges styrelse & valberedning

IAB Sveriges styrelse maj 2019 - maj 2020 IAB Sveriges valberedning  

Vad är IAB

”IAB Sverige skall verka för att den svenska branschen för online marknadsföring med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation blir det ledande landet...

IAB Tech Lab

IAB Sverige är sedan 2018 medfinansiär av IAB Tech Lab Det är ett ovärderligt bidrag till IAB-familjen, de skapar aktivt konkreta värden för branschen i...

Världsorganisationen IAB

IAB (Interactive Advertising Bureau) finns representerat i ungefär 44 länder. IAB startades i USA 1996 och IAB USA är den största organisationen i inom IAB. IAB's...