Personuppgiftshantering

    Från den 25 maj 2018 följer vi den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204. För oss är det viktigt att kunna...

Världsorganisationen IAB

IAB (Interactive Advertising Bureau) finns representerat i ungefär 44 länder. IAB startades i USA 1996 och IAB USA är den största organisationen i inom IAB. IAB's...

IAB Tech Lab

IAB Sverige är sedan 2018 medfinansiär av IAB Tech Lab Det är ett ovärderligt bidrag till IAB-familjen, de skapar aktivt konkreta värden för branschen i...

Stadgar

Allmänna villkor för medlemskap i IAB Sverige Ansökan om medlemskap görs och medlemskap granskas av styrelsen som fattar beslut om medlemmar. . Både företag och...