Personuppgiftshantering

    Från den 25 maj 2018 följer vi den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204. För oss är det viktigt att kunna...

Premium Members och Industry Partners

”Quantcast ser IAB Sverige som en viktigt aktör för att utveckla den digitala marknaden och bidra till mångfald inom vår industri. Att stödja detta...

Bli medlem

Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. Vi verkar som en oberoende, transparent och icke vinstdrivande  medlemsorganisation som arbetar för att maximera värdet för...

Vad är IAB Sverige

”IAB Sverige skall verka för att den svenska branschen i frågor om online marknadsföring. Med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation strävar vi...