BÄSTA SÖKKAMPANJ

Priset för bästa sökkampanj som på ett innovativt och kreativt sätt levererat högt engagemang och ROI.

Kriterier – Ditt tävlingsbidrag måste innehålla:

a) Kampanjbakgrund: syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning.
b) Utförande och media – sammanfatta hur kampanjen genomfördes inklusive vilka mediekanaler som användes.
c) Innovation – förklara de viktigaste innovativa elementen i kampanjen som verkade för att nå de strategiska eller taktiska målen
d) Resultat – förklara hur kampanjens framgång mättes samt de viktigaste resultaten.
Tävlingen är öppen för både SEM och SEO men notera att juryn kommer i första hand att bedöma kampanjeffekter.

Juryordförande: Jury för kategorin är IAB Sveriges Task Force Sök med Emilia Nilsson, Journey, som ordförande.

 

Nominerade 2021:

PHD Media med Bayer – Dynamic Pollen Levels in Paid Search 
Juryns motivering: Genom generiska söktermer har PHD Media och Bayer på ett smart sätt lyckats generera trafik till en ny webbplats med aktuell information för användaren.
Docklin med Office Depot – Future proofing digital acquisition in the midst of the pandemic
Juryns motivering: Docklin och Office Depot har med flera olika strategier lyckats anpassa sig efter en föränderlig marknad. Med ett smart strategi- och tekniktänk har man framgångsrikt gett både befintliga och nya kunder det de söker.
 MediaCom med Husqvarna – Husqvarna – Från information till inspiration på några månader
Juryns motivering: Med fokus på användaren och genom att nyttja fördelarna med SEO har MediaCom och Husqvarna lyckats med en imponerande varumärkesförflyttning som har gett användaren inspiration och värdefullt innehåll.