Varför Annonsvänligt Sverige?

iab_frilagd_fixad av karin

Målsättning & syfte

Mediebranschen har de senaste åren upplevt en rad tekniska och kommersiella framsteg vilket har lett till att säljare och köpare inom media parallellt utvecklat nya annonsformat, metriker, mät- och effektiviseringsmetoder för att möta branschens framsteg och förväntan. Detta har lett till mindre samsyn, mindre kontroll och mindre fokus på användaren. De senare årens kraftiga utveckling av adblocker- användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.

Annonsvänligt Sverige Version 1.1 från IAB Sverige ämnar därför att initiera ett user-first fokus som genomsyrar hela annonsmarknaden. Aktörerna bakom dokumentet har tagit hänsyn till de tekniska, kommersiella och juridiska aspekterna som utgör stommen i mediebranschen. Dokumentet bygger på konsensus i branschen där köpare och säljare av media värderar långsiktighet och samarbetsvilja. Aktuella publicister bär således yttersta ansvaret att dess annonsering håller sig inom ramarna för annonsvänligt Sverige och dess samtliga komponenter.