IAB Sveriges roll

IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation i Sverige. Tillsammans med representanter från hela mediebranschen har IAB Sverige tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv.

IAB Sveriges roll i Annonsvänligt Sverige

iab_frilagd_fixad av karin

  • Koordinerande partner.
  • Möjliggör delning av data och insikter mellan mediehus.
  • Delad kommunikation / Information mot konsument och bransch.
  • Utvärdering, förhandling och rekommendation av tekniska lösningar.
  • Sammanställa kriterier för Annonsvänligt Sverige.
  • Utdelning av godkännande-sigillen
  • Kontrollera att kriterier uppfylls.
  • Sammanställa uppföljning.