FAQ Medieköpare och kreativa byråer
FAQ

Hur påverkas jag som byrå av AVS?

Annonsvänligt Sverige är främst riktat till säljare och köpare av media, men alla i näringskedjan inom digital annonsering påverkas av dokumentet. Inte minst ur ett tekniskt perspektiv.
Gällande riktlinjer kring maxvikter och annonsanrop skall mediaägare hålla sig inom ramverket beskrivet i “IAB Creative Guidelines”, “IAB Svensk & Internationell Displaystandard”. Och kravställa samtliga av dess leverantörer för att säkerställa att de följer ramverket.

Hur kan jag vara med och påverka?

  • Genom att ge feedback på Annonsvänligt Sverige rekommendationen som alltid går ut på remiss till IAB Sveriges medlemmar.
  • Genom att aktivt delta i task forcen för Annonsvänligt Sverige.

Varför är det viktigt att publicisten håller sig till rekommendationen?

Det är viktigt att publicisten håller sig till rekommendationen och kravställer samtliga av dess leverantörer för att säkerställa att de följer ramverket. Annonsvänligt Sverige 1.1 ämnar att initiera ett userfirst fokus som genomsyrar hela annonsmarknaden. Dokumentet bygger på konsensus i branschen där köpare och säljare av media värderar långsiktighet och samarbetsvilja. Aktuella publicister bär således yttersta ansvaret att dess annonsering håller sig inom ramarna för Annonsvänligt Sverige och dess samtliga komponenter.

 

 

Konsumenten i centrum

Riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige ämnas fungera som ett verktyg för att få hävstång på hela näringskedjan inom digital media. De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.

Att varje aktör förstår sin och andras påverkan är av största vikt för att skapa en bättre användarupplevelse för konsumenten och därmed säkra fortsatt tillväxt i branschen. En av de mest bidragande faktorerna till försämrad konsumentupplevelse är tunga annonser och långsamma laddningar. Därför tar IAB krafttag för att få bukt på problemet. Nya riktlinjer för maxvikter och begränsning av anrop som är framtagna av IABs taskforce är inkluderade i Annonsvänligt Sverige.