Adblockers - Vägledning för publicister
Vägledning för publicister

Detta dokument togs fram av IAB Sverige under våren 2016 som ett underlag till medieföretag i deras överväganden om dessa skall hantera det ökande användandet av adblocker­programvara. Innehållet bygger på sammanställd information från IABs medlemmar, i Sverige och internationellt. Dess stomme utgår från principer framtagna av IAB USA, med fördjupanden och justeringar anpassat för den svenska mediebranschen.Adblockers_publ_1a