Hem Annonsvänligt Sverige har blivit Gold Standard 1.0

Annonsvänligt Sverige har blivit Gold Standard 1.0

Läs mer om Gold Standard här!

De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.
Annonsvänligt Sverige (AVS) är en rekommendation för branschen där vi tillsammans med branschaktörer kommit fram till vad vi anser en lämplig annonsmiljö för att minimera att reklamen upplevs som störande. Vår rekommendation har integrerats med det globala initiativet Coalition for Better Ads.
Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar medieföretag att man tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i sin affär. Att varje aktör förstår sin och andras påverkan är av största vikt för att skapa en bättre användarupplevelse för konsumenten och därmed säkra fortsatt tillväxt i branschen. Därför tar vi krafttag för att förbättra konsumentupplevelsen.

Hur påverkas jag som byrå av AVS?

Annonsvänligt Sverige är främst riktat till säljare och köpare av media, men alla i näringskedjan inom digital annonsering påverkas av dokumentet. Inte minst ur ett tekniskt perspektiv. Gällande riktlinjer kring maxvikter och annonsanrop skall mediaägare hålla sig inom ramverket beskrivet i “IAB Creative Guidelines”, “IAB Svensk & Internationell Displaystandard”. Och kravställa samtliga av dess leverantörer för att säkerställa att de följer ramverket.

Certifierade sajter enligt Annonsvänligt Sverige

Tv4.se

tv.nu

Di.se

HD Sydsvenskan

blocket.se

Sydsvenskan.se

Dn.se

Expressen.se

klart.se

Viafree.se

Omni

Publicistens ansvar

Det är viktigt att publicisten kravställer samtliga av dess leverantörer för att säkerställa att de följer ramverket. Annonsvänligt Sverige ämnar att initiera ett user first-fokus som genomsyrar hela annonsmarknaden. Dokumentet bygger på konsensus i branschen där köpare och säljare av media värderar långsiktighet och samarbetsvilja. Aktuella publicister bär således yttersta ansvaret att dess annonsering håller sig inom ramarna för Annonsvänligt Sverige och dess samtliga komponenter. Vi uppmanar alla publicister att certifiera sig enligt ramverket för Annonsvänligt Sverige se certifierade publicister nedan.

Mer om adblockers och reklamtrötthet

0
Coalition for Better Ads är en global standard motsvarande vår Annonsvänliga Sverige. IAB US och IAB Europe är delaktiga i arbetet och 2018 integrerades CfBA med...

Datapolicy 0.9

0
IAB SWEDEN DATA POLICY - DRAFT 0.9 (utkast till Datapolicy publicerad maj 2018 med anledning av GDPR. Policyn är fortfarande under bearbetning då alla parter...

Riktlinjer Annonsvänligt Sverige

0
Riktlinjer för Annonsvänligt Sverige inklusive Coalition for Better Ads Är från november 2019 del av IAB Sweden Gold Standard Tillsammans med representanter från hela mediebranschen sedan 2016 har det...

Task force Gold Standard

0
Task Force Gold Standard IAB Sveriges Task Force Gold Standard har som mål att ta fram guidelines och riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar...

Certifieringsprocessen

0
Annonsvänligt Sverige blir Gold Standard 2019 IAB Sverige tog tillsammans med branschen fram ett Ramverket 2016 som fick namnet Annonsvänligt Sverige. Från årsskiftet 2019/2020 övergick Annonsvänligt Sverige till...