Hem Annonsvänligt Sverige

Annonsvänligt Sverige

De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.
Annonsvänligt Sverige (AVS) är en rekommendation för branschen där vi tillsammans med branschaktörer kommit fram till vad vi anser en lämplig annonsmiljö för att minimera att reklamen upplevs som störande. Vår rekommendation har integrerats med det globala initiativet Coalition for Better Ads.
Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar medieföretag att man tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i sin affär. Att varje aktör förstår sin och andras påverkan är av största vikt för att skapa en bättre användarupplevelse för konsumenten och därmed säkra fortsatt tillväxt i branschen. Därför tar vi krafttag för att förbättra konsumentupplevelsen.

Hur påverkas jag som byrå av AVS?

Annonsvänligt Sverige är främst riktat till säljare och köpare av media, men alla i näringskedjan inom digital annonsering påverkas av dokumentet. Inte minst ur ett tekniskt perspektiv. Gällande riktlinjer kring maxvikter och annonsanrop skall mediaägare hålla sig inom ramverket beskrivet i “IAB Creative Guidelines”, “IAB Svensk & Internationell Displaystandard”. Och kravställa samtliga av dess leverantörer för att säkerställa att de följer ramverket.

Certifierade sajter enligt Annonsvänligt Sverige

Tv4.se

tv.nu

Di.se

HD Sydsvenskan

blocket.se

Sydsvenskan.se

Dn.se

Expressen.se

klart.se

Viafree.se

Omni

Publicistens ansvar

Det är viktigt att publicisten kravställer samtliga av dess leverantörer för att säkerställa att de följer ramverket. Annonsvänligt Sverige ämnar att initiera ett user first-fokus som genomsyrar hela annonsmarknaden. Dokumentet bygger på konsensus i branschen där köpare och säljare av media värderar långsiktighet och samarbetsvilja. Aktuella publicister bär således yttersta ansvaret att dess annonsering håller sig inom ramarna för Annonsvänligt Sverige och dess samtliga komponenter. Vi uppmanar alla publicister att certifiera sig enligt ramverket för Annonsvänligt Sverige se certifierade publicister nedan.

Datapolicy 0.9

IAB SWEDEN DATA POLICY - DRAFT 0.9 (utkast till Datapolicy publicerad maj 2018 med anledning av GDPR. Policyn är fortfarande under bearbetning då alla parter...

Mer om adblockers och reklamtrötthet

Coalition for Better Ads är en global standard motsvarande vår Annonsvänliga Sverige. IAB US och IAB Europe är delaktiga i arbetet och 2018 integrerades CfBA med...

Standards & Guidelines Annonsvänligt Sverige

Riktlinjer för Annonsvänligt Sverige Vi har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv....

Certifieringsprocessen

Hur går det till? Det är kostnadsfritt att ansöka om att bli godkänd. Kontrollen sker av Media Audit på uppdrag av IAB Sverige och tar ca...

Task force Gold Standard

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, dvs riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för...