Vad är Annonsvänligt Sverige

Annonsvänligt Sverige är en rekommendation för branschen där IAB Sverige tillsammans med branschaktörer gemensamt skapat kriterier för vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter.
Aktörerna bakom dokumentet har tagit hänsyn till de tekniska, kommersiella och juridiska aspekterna som utgör stommen i mediebranschen.

iab_frilagd_fixad av karin

Annonsvänligt Sverige i korthet
  • Ett verktyg för att driva branschen framåt
  • Att kraftigt minska laddtider
  • Att möjliggöra kontroll och kommunikation mot användare
  • Minska digital reklamtrötthet
  • Utmärkelse för ansvarstagande företag i branschen

Stommen i AVS


LATENCY: Minska latency med 30%

Förtydligande definition av vikter.
Ny standard för annonsvikter.
Ny standard för anrop.
Standard för mättaggar -Fasa ut flash


INTRUSIVENESS: Minska annonströtthet

Frekvensstandard för video
Anmälningsfunktion
Implementera OBA-märkning


INTERRUPTION: Ge opt-out

Svartlisting av annonsformat
Adload
Stängknapp eller nedräkning på större format


QUALITY: Informera/uppmana till samtal

Införa kommunikation / dialogmöjligheter
Samråd med RO


 

Konsumenten i fokus


FEEDBACK:

På alla sidor där annonsering förekommer skall konsumenten ges möjlighet att via direktlänk kontakta medieföretaget för att ge feedback på annonsering. Företaget skall tillsätta tillräckliga resurser för att samla in denna information och svara vid behov.


INFORMATION:

Länkar för information till konsument. Efter implementering av Annonsvänligt Sveriges kriterier, skall ramverkets godkännande-segill presenteras på medieföretagets berörda hemsidor. Sigillet borgar för att företaget tar ansvar för branschen i stort och tar användarupplevelsen på allvar.


ANVÄNDARVÄNLIG:

Skall endast aktiveras genom 1) Användarinitiering eller 2) Tydlig presenterad nedräkning i minst tre sekunder där användaren ges möjlighet att stänga av ljudaktivering. Mouse Over eller hovering ses inte som en godkänd aktivering av ljud. Skall i övrigt förhålla sig till de kriterier i punkt 2 ”Latency kontroll – maxvikt och anrop”.


Behålla affären

Utbildande