Annonsvänligt Sverige

Annonsvänligt Sverige (AVS) är en rekommendation för branschen där IAB Sverige tillsammans med branschaktörer gemensamt formulerat vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter. Rekommendation togs fram och publicerades för första gången under 2016 efter att ha varit på remiss hos samtliga IABs medlemmar. Rekommendationen har därefter uppdaterats och integrerats med det globla initiativet Coaliation for Better Ads

Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar medieföretag att man tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i sin affär. Implementation av Annonsvänligt Sverige sker på frivillig basis och IAB Sverige delar ut godkännande­sigillet till företag som tillämpar riktlinjerna.

 

IAB Sveriges roll

IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation i Sverige. Tillsammans med representanter från hela mediebranschen har IAB Sverige tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv.