EU-förslag på skydd för företag mot onlineplattformar

IAB har inbjudits att yttra sig över ett förslag från EU-kommissionen till reglering av onlineplattformar som Facebook, App Store etc.  Kommissionen vill skydda små och medelstora företag mot plattformars ”potentiellt otillbörliga affärsmetoder”. Kommissionen vill införa särskilda tvistlösningsregler, och krav på ökad transparens i plattformarnas Allmänna villkor när det gäller Skäl för avlistning av företag som…

IAB Sverige’s datapolicy för hela publicist-Sverige

IAB Sverige jobbar nu för en datapolicy för hela publicist-Sverige IAB Sverige lanserar i samarbete med TU en Datapolicy för svenska publicister med anledning av GDPR som träder i kraft den 25 maj. Syftet är att göra GDPR-efterlevnaden enklare och tydligare för mediebyråer, konsumenter och andra samarbetspartners.Policyn är framtagen med hjälp av en arbetsgrupp för att…

IAB Sverige styrelse efter årsstämman 2018

IAB Sverige nya styrelse vid årsstämman 18 maj 2018   Vi kan berätta att Daniel Weilar kommer att fortsatt inneha ordföranderollen för branschorganisationen tillsammans med bekanta ansikten för mandatperioden 2018/2019. Styrelsens sammansättning enligt årsstämman 18 maj      Daniel Weilar, VD  – (ordförande) – omval Peder Bonnier, VD, KIT – omval Alexander Lydecker, Försäljningsdirektör, Bonniers…

IAB lanserar utbildningspodd-serie

Nu har vi lanserat vår serie i IAB-podden, nämligen vår utbildningsserie ”Vad är…” Vårt syfte är att utbilda branschen och den som är intresserad av digital marknadsföring. I vår utbildningsserie hoppas vi bidraga till en ökad förståelse för de olika sätten man kan nå ut med sitt budskap. Du hittar podden på vår sajt, Acast…