Digital Service Act

I sitt arbetsprogram för 2020 uppgav EU-kommissionen att de kommer att föreslå en ny Digital Services Act (DSA) för att stärka den inre marknaden och skydda medborgarna och deras rättigheter. IAB Europes preliminära syn på teman som redan diskuterats i samband med DSA-paketet finns här.

Vi inser vikten av diskussioner för att stärka den inre marknaden och skydda medborgarna och deras rättigheter. Vi tycker att det är avgörande för de europeiska företagen att fortsätta hämta värde från sin verksamhet i det digitala rummet, särskilt de europeiska medierna för vilka reklam är den största intäktsströmmen som följaktligen ger användare obetald tillgång till innehåll och tjänster.

Vi uppmanar beslutsfattarna att vara medvetna om det befintliga regelverket, i synnerhet EUs ramverk för integritet och dataskydd som är tillämpligt på all affärsverksamhet som stöds av data. Den allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) fastställde otvetydigt regelverket för dataskydd i samband med digital reklam.

Att erbjuda användarna säkerhet online är avgörande ur digital reklamindustrins perspektiv.

På så sätt bör man erkänna skillnaden mellan olagligt och skadligt innehåll. Förekomsten av ett väletablerat självreglerande ramverk för reklaminnehåll gör det möjligt för konsumenter att lämna in klagomål om alla typer av reklam som anses vara olämpliga.

Branschen har åtagit sig att minimera risken för att reklam oavsiktligt finansierar webbplatser som är värd för olagligt innehåll, såväl som innehåll som anses vara desinformation med starka frivilliga åtgärder i samband med “follow the money”. Att utrota sådan felbehandling är utmanande på grund av internets gränslösa karaktär, men branschen har visat att tekniska riktlinjer, självreglering och bästa praxis utgör en sund strategi. Detta möjliggör snabb hantering och avsevärd förbättring av situationen över tid, vilket också möjliggör innovation, till förmån för företagen som i slutändan erbjuder tillgång till gratis annons-finansierat innehåll som driver den öppna webben.

Det är viktigt att komma ihåg att ur användarperspektivet erkänner EUs ramverk för integritet och dataskydd (GDPR) uttryckligen en mängd användarrättigheter som konsumenter kan dra nytta av i förhållande till reklam som drivs av data.

Branschen är också engagerad i att upprätthålla transparens och kvalitet i det digitala reklam- och marknadsförings-systemet för alla former av handel. Branschdrivna tillvägagångssätt och tekniska standarder för att skapa transparens bör godtas. Med tanke på den ständigt föränderliga tekniken skulle införandet av föreskrivande åtgärder i DSA kväva innovation och tillväxt, förutom att alla rättsliga regler mycket snabbt skulle bli föråldrade.

Det nuvarande ansvarssystemet återspeglar verkligheten på marknaden, där digitala medier köps på köparens uppdrag. Vi välkomnar dock eftertanke om bestämmelsen “Good Samaritan”, som skulle göra det möjligt för spelar inom digitala reklam-ekosystemsystemet att fortsätta med frivillig övervakning utan att förlora fördelen med de “safe harbours”. (även på engelska hos IAB Europe)

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 4 veckor sedan

Åter tillåtet att behandla personuppgifter i USA?

Den 10 juli 2023 meddelade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för överföring…
Publicerat: 6 månader sedan

Uppdatering av minimum acceptable practice gällande cookie-banner

Organisationen NOYB har under en längre period granskat olika europeiska bolags cookie-banners och uppmärksammat…
Publicerat: 7 månader sedan

Betydelsen av utgivningsbevis vid hantering av känsliga personuppgifter

I början av februari kom en intressant dom mellan Verifiera AB (Verifiera) och Integritetsskyddsmyndigheten…
Publicerat: 7 månader sedan

IAB Europe söker domstolens beslut om validering av handlingsplanen för TCF

IAB Europe har lämnat in en formell begäran om interimistiska åtgärder till den belgiska…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved