Valutor

Content Advertising köps både via I/O, dv.s. direktbokning med mediet/leverantören men också programmatisk via ett auktionsförfarande. 

Vanliga valutor är CPR, CPC, CPM, SOV, och CPV..

Kostnad per läsare/tittare/lyssnare 

Native

En utmaning för marknaden i dag är att prismodellerna skiljer sig åt. Mätning, optimering och analys utgår från läsvärde snarare än synlighet, även om köparsidan också kan se en tydlig fördel med att kampanjens puffar mäts/redovisas. Valutan för Native ska därför i vanliga fall vara antal läsningar/sidvisningar (kallas ofta för CPV – cost per view, eller CPR – cost per read). Prissättning sker per läsning/sidvisning ofta, men inte alltid med särredovisning för produktion. Transparens är avgörande i de ofta komplexa nativeaffärerna varför en tydlig särredovisning när det kommer till just produktionskostnaden i vissa fall kan underlätta, framförallt för köparna. Detta underlättar utvärdering av kampanjer och kostnadseffektivitet.

Content Display

Målsättningar för Content Display- kampanjer kan sträcka sig från bredare varumärkesannonsering till trafik och konverterings-orienterade mål. Även mätetalen (se nedan) kan variera en del beroende på kampanjens utformning och mål.  

Varumärkesannonsering fokuserar generellt sett på att driva kvalitativa läsningar eller klick medan konverteringsinriktade kampanjer primärt avser skapa någon form av mätbart avslut som ett lead eller ett köp.

Vanliga köpvalutor är CPC och CPM. Speciellt vid programmatiska köp som blivit mer tillgängligt, görs transaktionen på CPM-basis, även om det finns leverantörer som erbjuder CPC eller auktionsbaserad prissättning.

Ordlista:

CPM: Kostnad per 1000 visningar (investering/ visningar)*1000

CPC: Cost per click

CPO: Cost per order

CPA: Cost per action

CPR: Cost per read

CPV: Cost per view

CTR: Click trough rate

SOV: Share of voice

Dela sida:
Nyheter

Relaterade nyheter

Publicerat: 1 år sedan

Vem ansvarar för redaktionella annonser? Advokaten förklarar

I slutet av november kom en intressant dom mellan Konsumentombudsmannen och Happy Green och…
Publicerat: 1 år sedan

Seminarium: Är all textannonsering Native?

Torsdagen den 9 februari kl 08.30 – 10.00 bjuder vi in till frukostseminarium på Playhouse…
Publicerat: 2 år sedan

Explosionsartad ökning för digital marknadsföring

Den europeiska marknaden för digital reklam ökade med över 30 % under 2021 till…
Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved