Vad händer sen?

IAB

Framtiden
  • IAB Sverige sammanställer en rapport utifrån insamlad data från medlemmar.
  • Rapport: Vidden av adblocking och dess påverkan på mediebranschen Q1 2017.
  • Rapport: Learnings och insikter kring detektering av adblocker-mjukvara Q1 2017.
  • Uppdatera Annonsvänligt Sverige varje år med hjälp av Task Force AVS Q2 2017.
  • Task Force gruppen väger in det globala initiativet Coaliation for Better Ads.