Vad är Annonsvänligt Sverige

Annonsvänligt Sverige (AVS) är en rekommendation för branschen där IAB Sverige tillsammans med branschaktörer gemensamt formulerat vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter. Aktörerna bakom dokumentet har tagit hänsyn till de tekniska, kommersiella och juridiska aspekterna som utgör stommen i mediebranschen.

Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar medieföretag att man tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i sin affär. Implementation av Annonsvänligt Sverige sker på frivillig basis och IAB Sverige delar ut godkännande­sigillet till företag som tillämpar riktlinjerna.

iab_frilagd_fixad av karin

Annonsvänligt Sverige i korthet

Ett verktyg för att driva branschen framåt

Riktlinjerna ämnas fungera som ett verktyg för att få hävstång på hela näringskedjan inom digital media. Att varje aktör förstår sin och andras påverkan är av största vikt för att skapa en bättre användarupplevelse och därmed säkra fortsatt tillväxt i branschen.

Att kraftigt minska laddtider

En av de mest bidragande faktorerna till försämrad konsumentupplevelse är tunga annonser och långsamma laddningar. Därför tar vi i krafttag för att få bukt på problemet. Nya riktlinjer för maxvikter och begränsning av anrop som är framtagna av IABs taskforce är inkluderade i Annonsvänligt Sverige.

Att möjliggöra kontroll och kommunikation mot användare

Konsumentinstikter och data är centralt i att utveckla och förbättra reklambranschen. Detta initiativ introducerar därför en händelsekedja för att etablera kommunikation med användare gällande annonsering och målgruppstyrning.

Minska digital reklamtrötthet

Annonsvänligt Sverige inkluderar viktiga riktlinjer gällande maxfrekvens för retargeting och riktlinjer kring nedstängning av större annonsformat

Utmärkelse för ansvarstagande företag i branschen

Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar mediaföretag att man tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i sin affär. Implementation av Annonsvänligt Sverige sker på frivillig basis och IAB Sverige delar ut sitt godkännande­sigill till företag som tillämpar riktlinjerna.

Stommen i Annonsvänligt Sverige

Stommen i AVS

LATENCY: Minska latency med 30%

 • Förtydligande definition av vikter
 • Ny standard för annonsvikter.
 • Ny standard för anrop.
 • Standard för mättaggar -Fasa ut flash

INTRUSIVENESS: Minska annonströtthet

 • Frekvensstandard för video
 • Anmälningsfunktion
 • Implementera OBA-märkning

INTERRUPTION: Ge opt-out

 • Svartlisting av annonsformat
 • Adload
 • Stängknapp eller nedräkning på större format

QUALITY: Informera/uppmana till samtal

 • Införa kommunikation / dialogmöjligheter
 • Samråd med RO

Konsumenten i fokus


FEEDBACK:

På alla sidor där annonsering förekommer skall konsumenten ges möjlighet att via direktlänk kontakta medieföretaget för att ge feedback på annonsering. Företaget skall tillsätta tillräckliga resurser för att samla in denna information och svara vid behov.


INFORMATION:

Länkar för information till konsument. Efter implementering av Annonsvänligt Sveriges kriterier, skall ramverkets godkännande-sigill presenteras på medieföretagets berörda hemsidor. Sigillet borgar för att företaget tar ansvar för branschen i stort och tar användarupplevelsen på allvar.


ANVÄNDARVÄNLIG:

Skall endast aktiveras genom 1) Användarinitiering eller 2) Tydlig presenterad nedräkning i minst tre sekunder där användaren ges möjlighet att stänga av ljudaktivering. Mouse Over eller hovering ses inte som en godkänd aktivering av ljud. Skall i övrigt förhålla sig till de kriterier i punkt 2 ”Latency kontroll – maxvikt och anrop”.


Behålla affären

Utbildande

Annonsvänligt Sverige ämnas att fungera som ett verktyg för att få hävstång på hela näringskedjan inom digital media och utbilda branschen till att skapa en bättre användarupplevelse och därmed säkra en fortsatt tillväxt i branschen. En av de mest bidragande faktorerna till försämrad konsumentupplevelse är tunga annonser och långsamma laddningar. Konsumentinsikter och data är centralt i att utveckla och förbättra reklambranschen. Detta initiativ introducerar därför en händelsekedja för att etablera kommunikation med användare gällande annonsering och målgruppstyrning.

De senaste årens kraftiga utveckling av adblockeranvändare tyder på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.