Hur får jag som publicist godkännande Sigillet?
Handlingsplan
 • För att kunna ansöka om Godkännande-sigillet behöver ditt företag vara medlem i IAB Sverige.
 • Ansökan görs genom att fylla i ansökningsformuläret här.
 • Kontrollperioden varar i ca 2-3 veckor.
 • Först efter att sajten blivit godkänd skickas sigill-ikonen ut med länk till informationssida.
 • Uppfyller sajten inte alla krav vid kontrollen har sajten 30 dagar på sig att komplettera ej uppfyllda kriterier.
Kontroll av riktlinjer

Detta gör IAB för att säkerställa att sajten uppfyller riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige. Tillsammans med TS Mediefakta genomför IAB en kontroll för att säkerställa en likvärdig process för alla sajter.

…….

 • Intressebaserad annonsering: Tillämpa OBA Framework.
 • Information på sajten om hur data samlas in och används.
 • Möjlighet för användaren att välja om data ska överföras till tredje part eller inte
 • Presentera informationen om intressebaserad annonsering på ett begripligt sätt.

Dessutom intygar sajtägaren:

 • Att lämpliga metoder används för att skydda den användardata som samlas in för intressebaserad annonsering.
 • Att användardata för intressebaserad annonsering bara lagras så länge det är nödvändigt.
 • Latency kontroll: Maxvikt och anrop. IAB Creative Guidelines och Svensk Displaystandard
 • Sajtägaren redovisar vilka metoder de använder för att kontrollera annonsers filvikt och antal filanrop (till de som utför kontrollen.
 • Sajtägaren intygar att de följer rekommendationerna i IAB Creative Guidelines och IAB Svensk Displaystandard. Ladda ned IAB Creative Guidelines här.
 • Exkludering av störande annonsformat.
 • Att störande annonsformat som: pop-under, pop-over och displayannonser med automatiskt ljud eller ljud vid mouse over (utan nedräkning) inte används.
 • Att nedstängningsknappen för täckande annonsformat inte är mindre än 5 procent av annonsens totala yta.
 • Att flash annonser inte används.
 • Att anmälningsfunktion för störande annonser finns på sajten.
 • Definition av in-stream-video och tid samt maxfrekvens för videoannonser. Kontroll att:
 • Att sajten uppfyller Annonsvänligt Sveriges rekommendationer för videoannonser
 • Att uppspelning av ljud är användarinitierad.
 • Att videoannonser inte visas mer än en gång var tionde minut för användaren.
 • Maxlängd för videoannonser:

videoannonser_bild