Uttalande gällande Braves klagomål till EU:s dataskyddsmyndigheter

IAB Europe har noterat medias rapportering om en uppdatering av det klagomål som gjorts av adblockerande webbläsareutvecklare Brave och polska aktivistgruppen Panoptykon Foundation till ett antal europeiska dataskyddsmyndigheter. Man har därför gjort följande uttalande i frågan: Likt tidigare inlagor anser vi att: (1) klagomålen är fundamentalt felriktad mot IAB Europe eller IAB Tech Lab; och…