IAB CEO Randall Rothenburg kommenterar ePrivacy-förslaget.

”Europaparlamentet rekommenderade nyligen en formulering av det föreslagna ePrivacy direktivet som skulle ta bort möjligheten för Europeiska publicister att tjäna pengar på sitt innehåll via annonsering, vilket tillintetgör en företagsmodell som stött journalistik i över 200 år. Det nya direktivet skulle kräva att publicister ger alla tillgång till deras sajter, även de som använder ad…