IAB Sverige Legal & Policy Task Force         @Legal_IAB_SE

Har ni någon i er organisation som särskilt följer utvecklingen av lagar, regler, domar och myndighetsbeslut? Gruppen arbetar från och med 2015 med legal- och policyfrågor för branschen. Kontakta gärna charlotte.thur(at)iabsverige.se , om du är intresserad av att vara med i denna grupp.
Gruppen är ett unikt diskussionsforum för juridiska- och policy-frågor i onlinemiljön.

Varför är det viktigt med en Task Force Legal& Policy?

Den interaktiva marknadsplatsen och marknadsföringen är en relativt ny företeelse. Trots att utvecklingen gått framåt är det i stort sätt omöjligt att veta hur framtidens tjänster och produkter kommer att se ut. För lagstiftare världen över har denna teknikrevolution inneburit användning som varit mycket svår att reglera. Detta särskilt som aktörerna och åtgärderna på ett helt nytt sätt är gränsöverskridande. De traditionella processerna och lösningarna för lagstiftning har i denna nya värld visat sig vara svåra att applicera.

Den interaktiva marknadsföringen är för närvarande föremål för dramatiska lagförslag som kan komma att helt ändra spelreglerna för en marknad som är uppbyggd på ett stort mått av självständighet och frihet. Starka röster görs sig i denna debatt hörda för skyddet av den personliga integriteten. IAB:s Task Force Legal & Policy arbetar intensivt med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i denna debatt. Utan motvikt riskerar begränsningarna i användningen av modern teknik att bromsa utvecklingen i många viktiga branscher.

Just nu 2016 är följande frågor aktuella för Task Forcen:

 • AdBlockers: status i Sverige. Vad händer i Europa?
 • Integritetsfrågor: PTS tillsyn över cookies, EU:s dataskyddsförordning, medlemmarnas arbete med integritetspolicies
 • EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) OBA självregleringsinitiativ – statusrapport
 • Native Advertising: legala och policyaspekter, IAB Riktlinjer – erfarenheter och synpunkter
 • Online communities och marknadsföring mot barn
 • Annonsering på webbplatser som främjar upphovsrättsintrång
 • IAB Task Force Legal:

IAB Task Force Legal:

Henrik Nilsson – Wesslau Söderqvist advokatbyrå Ordförande
Annika Kjellström Bevington – Google
Jonas Jeppson – Widespace / Carl Hasselrot – Widespace
Caroline Lagercrantz – TV4
Jonas Edström – Bonnier
Christine Grahn (föräldrarledig) – Facebook / Janne Elvelid – Facebook
Karin Grip – Eniro
David Nilsson – Vendemore (föräldraledig) / Mario Gonzalez – Vendemore
Sofia Staaf – Bonnier Tidskrifter
Sarah Wass – Schibsted / My Goland – Schibsted
Mårten Lindberg – Synchlaw / Anna Forsbäck – Synchlaw
My Perrone – MTG
Charlotte Thür – IAB Sverige
Mikael Lenstrup – IAB Sverige
Johanna Andersson – IAB Sverige

Övriga arbetsområden för Task Force Legal & Policy:

 • Verka för att den svenska implementeringen av Telekomdirektivets skärpta reglering av cookies genomförs på ett så acceptabelt vis som möjligt för branschen.
 • Arbeta för att sprida kunskap om pågående lagstiftningsarbete i EU och Sverige till IAB:s medlemmar.
 • Allmänt bevaka utvecklingen på marknaden och uppsöka relevanta personer och institutioner för att diskutera IAB:s medlemmars intressen.
 • Vara aktiv och drivande i debatten om det föreligger ett verkligt behov av ytterligare reglering av individanpassad marknadsföring.
 • Vara aktiv i självregleringen av den interaktiva marknadsföringen.

Ordförande för gruppen är advokat Henrik Nilsson Gärde Wesslau, kontakta gärna honom om du vill veta mer, mail.