IAB:s Task Force Legal & Policy arbetar intensivt med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten om skyddet av den personliga integriteten.

Du hittar material producerat av gruppen under Standards & Guidelines Cookies- rekommendation. 

Den interaktiva marknadsföringen är föremål för dramatiska lagförslag som kan komma att helt ändra spelreglerna för en marknad som är uppbyggd på ett stort mått av självständighet och frihet. Starka röster görs sig i denna debatt hörda för skyddet av individen, men utan motvikt riskerar begränsningarna i användningen av modern teknik att bromsa utvecklingen i många viktiga branscher.

Trots att utvecklingen gått framåt är det i stort sätt omöjligt att veta hur framtidens tjänster och produkter kommer att se ut. För lagstiftare världen över har denna teknikrevolution inneburit användning som varit mycket svår att reglera. Detta särskilt som aktörerna och åtgärderna på ett helt nytt sätt är gränsöverskridande. De traditionella processerna och lösningarna för lagstiftning har i denna nya värld visat sig vara svåra att applicera.

Frågeställningar för Task Force:

 • AdBlockers: status i Sverige. Vad händer i Europa?
 • Integritetsfrågor: PTS tillsyn över cookies, EU:s dataskyddsförordning, medlemmarnas arbete med integritetspolicies
 • EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) OBA självregleringsinitiativ – statusrapport
 • Native Advertising: legala och policyaspekter, IAB Riktlinjer – erfarenheter och synpunkter
 • Online communities och marknadsföring mot barn
 • Annonsering på webbplatser som främjar upphovsrättsintrång

Har ni någon i er organisation som särskilt följer utvecklingen av lagar, regler, domar och myndighetsbeslut? Gruppen är ett unikt diskussionsforum för juridiska- och policy-frågor i onlinemiljön. Kontakta gärna charlotte.thur(at)iabsverige.se  om du är intresserad av att vara med i gruppen.

 • IAB Task Force Legal & Policy

tf legal

IAB Task Force Legal:

Henrik Nilsson – Wesslau Söderqvist advokatbyrå Ordförande
Annika Bevington – Google
Karin Grip – Eniro
Caroline Lagercrantz – TV4
Ulrika Tejler – Bonnier broadcasting
Carin Wenner – Bonnier
Janne Elvelid – Facebook
Mario Gonzalez – Vendemore
Frida Boisen – Bonnier Magazines and Brands
Jeanette Kronwall – Oberoende konsult
Sarah Wass – Schibsted
My Goland – Schibsted
Anders Willstedt – Real Audience
Mårten Lindberg – Synchlaw
David Nilsson – Vendemore
Charlotte Thür – IAB Sverige
Mikael Lenstrup – IAB Sverige

Övriga arbetsområden för Task Force Legal & Policy:

 • Verka för att den svenska implementeringen av Telekomdirektivets skärpta reglering av cookies genomförs på ett så acceptabelt vis som möjligt för branschen.
 • Arbeta för att sprida kunskap om pågående lagstiftningsarbete i EU och Sverige till IAB:s medlemmar.
 • Allmänt bevaka utvecklingen på marknaden och uppsöka relevanta personer och institutioner för att diskutera IAB:s medlemmars intressen.
 • Vara aktiv och drivande i debatten om det föreligger ett verkligt behov av ytterligare reglering av individanpassad marknadsföring.
 • Vara aktiv i självregleringen av den interaktiva marknadsföringen.

Ordförande för gruppen är advokat Henrik Nilsson Gärde Wesslau, kontakta gärna honom om du vill veta mer, mail.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-7’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>