Native är enligt Task Force definition:sponsored-content-native-ad2-ss-1920-800x450

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen.
Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme. Som med alla nya digitala kanaler kommer en viss förvirring om definition och struktur. Med anledning av detta arbetar IAB Task Force för Native Advertising arbetat med att uppdatera riktlinjerna för branschen inom området. De första publicerades 2014 och nya presenteras 2017.

Du hittar det senaste resultatet av Task Force Native under Standards & Guidelines för Native.

Ramverket riktar sig till annonsörer, publicister och teknikleverantörer. Det ska vara tillräckligt tydligt att branschen kan använda det som en ledstjärna och bred nog för att kunna växa med tiden – och samtidigt ge en grund för ytterligare IAB initiativ inom detta område.

  • IAB Task Force Native
    tf nativetrue

Josefine Kvarnström, Schibsted, ordförande
Helena Holmström – Aller
Rebecka Edgren-Aldén – Bonnier Tidskrifter
Patrik Skogsfors – Vizeum
Hanna Clason – KIT
Pernilla Boshuis – MatchAds
Filip Waernerlund – Adform
Chrisitian Dahlborg – Brand Publishing
Anna Arvidsson – Bonnier News
Anneli Odén – Nyheter24Gruppen
Ellen Borell – PHD
Linda Selenhag – Allt för Föräldrar
Henric Smolak – Strossle
Charlotte Thür – IAB Sverige
Mikael Lenstrup – IAB Sverige
Maria Hagman – IAB Sverige

 

Om du vill veta mer om Task Forcen kontakta charlotte.thur(at)iabsverige.se

Här är Spoons film ”Vad är content marketing”

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-8’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>