Ads_bildDenna Task Force arbetar med frågor som berör det vi på svenska idag kallar Automatiserad handel eller Programmatic Buying som även är under dessa benämningar ryms Automated Trading (AT) och Real Time Bidding (RTB). Det är ett transaktionssätt som växer sig allt starkare i Europa och även i Sverige.

IAB Sverige startade Task Forcen för att belysa och utbilda svenska marknaden inom dessa frågor.

Gruppens rapport/handbok är under uppdatering. Den ger en bra genomgång av allt som berör sättet att köpa och sälja reklamytor digitalt för display, mobilen och video mm.
Handboken tar också upp historik, begrepp, förklara aktörernas olika roller, flöden mellan säljare och köpare och case, data och kategorisering mm.

Arbeten som producerats av gruppen hittar du under Standards & Guidelines för Programmatic.

Dela med dig av artiklar och erfarenheter om RTB på Twitter #iabsertb och @iabsverige.

  • IAB Task Force AT/RTB (Programmatic):

tf program

Ordföranden:
Maya Garkusha, GroupM

Marcus Ericson – Sellbranch

Stefan Szczepanski – Cadreon
Gustaf Möllefors – Smartclip
Lina Stocklassa – Schibsted
Mikael Englund – Widespace
Daniel Ahlbert – Netric Sales
Jenni Rejvall – Adform
Gabriella Andersson – Bonnier News
Jimmy Strömberg – OMD
Katherine Lundin – Scream
Rikard Bildsten – AppNexus
Robert Wigren – Google
Ulla van Berkum – Amnet
Anders Uhlin – Quantcast
Anna Nordström – Mediekompaniet
Rebecca de Sousa – TUI
Deryn-Lee Mardon – TUI
Xi Li – MTG
Jonas Olsen – Pubmatic / Jakob Nilsson – Pubmatic
Mikael Lenstrup – IAB Sverige
Charlotte Thür – IAB Sverige

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-9’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>