box_svensk-displaystandard-2016
IAB:s annonsstorlekar har arbetats fram av IAB Sveriges Task Force Display. Dessa riktlinjer är anpassade för marknaden som den ser ut idag och riktlinjerna kommer att ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen av displaymarknaden i Sverige.

Med avstamp i IAB:s internationella standardiseringsarbete så presenteras nu den andra upplagan av Svensk & Internationell Display­ standard.

IAB Svensk & Internationell Displaystandard 2.1

Summering

Svensk & Internationell Displaystandard 2.0

IAB Sverige har tagit fram sammanlagt 11 annonsformat som publicister och annonsörer rekommenderas att använda för att underlätta arbetet och minimera kostnader kring annonser. IABs Task Force Display har haft som målsättning att ta fram ett antal Display-standards för den svenska marknaden, likt de standardiserade format som finns i många andra länder.

Ladda ner Svensk Displaystandard & Tekniska specifikationer

Vad är Displaystandard?

Standarden är ett resultat av IAB Sveriges Task Force Displays (specialistgrupp) arbete, som baserat på en situationsanalys kring formatanvändning i Sverige. Tillsammans med en bred kartläggning av formatstandards i världen. När arbetat påbörjandes i februari 2012 var slutsatsen att Sverige har en bannermarknaden bestående av en vildvuxen flora av Internetformat med då långt över 500 olika displayformat.

Task Force Display gjorde en översyn och uppdatering av standarden 2016.

Varför behövs dessa standardformat?

Standardformat skapar gynnsammare förutsättningar inom internetannonsering för alla delaktiga parter.
TV och radio har ett grundläggande format att utgå ifrån, även print och utomhusannonsering har ett begränsat antal format.
Onlineannonsering har över 500 format, och displayformat har olika namn trots att de har samma mått, en vildvuxen flora av displayformat innebär enorma kostnader främst för annonsörer för att anpassa och planera kampanjer. Marknadsförare och mediaplanerare vill få ut maximalt av varje reklamkrona vilket innebär att man behöver använda samma annons på så många webbsidor som möjligt – vilket standardformat bidrar till.
Dessa format underlättar även för publicister som utgår från samma standardiserade namn och format. Detta bidrar till en mer sammanhållande digital marknad och mindre anpassningar av annonserna.
Enklare och kostnadseffektivare hantering vet vi från andra marknader gynnar mediet, i detta fall displayannonsering.

Tekniska rekommendationer

Utöver Displayformat har även IABs Task Force Display tagit fram en teknisk rekommendation.

Ladda ner Svensk Displaystandard & Tekniska specifikationer

Är detta en fördel för konsumenterna?

Ja, därför att: Internet tenderar att vara en rörig plats och standardiserad annonsering leder till god användarvänlighet. Standardiserade format bidrar även med en kontinuitet i webbsidors layout, vilket ökar användarens upplevelse av besöket.

Nedladdningsbara dokument