Viewability Ad measurment – Make Measurment Make Sense

Bakgrund: Under 2011 samlades Association of National Annonsörer (ANA), American Association of Reklambyråer (4A s) och Interactive Advertising Bureau (IAB) för att förbättra digital mätningar, av allt att döma det enskilt största hindret för marknadsförare, publicisters och byråers tillväxt . De tre föreningarna samlades under namnet Making Measurement Make Sense (3MS), målet var en bransch förändring av mediavalutan i syfte att förbättra resultat för alla parter i en transaktion.

3MS med bl a MRC och IAB tog 2014 fram ett dokument för att få hela branschen på samma väg mot ett samarbete och samförstånd för att ge bästa möjliga utfall för det största antalet deltagare på kortast tid.

Delmålet var en övergången från en levererad visning till en synlig visning. Läs mer om arbetet och ta del av en film som beskriver den nya valutan som du finner längst ner på sidan.

I juni 2015 tog sig IAB Sverige an frågan på allvar och tillsatte en Task Force för viewability. Målet var att en standardiserad mätning av Viewable impressions.

Nedan finner du alla dokument från det arbetat som en Guideline för Desktop, FAQ för mobilen och en Realtidsstudie som gruppen har utfört.

Allt presenterades vi IAB seminarium 16 februari för första gången. Du kan ta del av seminariet på vår Youtube-kanal.

viewability_bild2-0Viewable Measurement Guidelines 2.0

Hösten 2016 uppdaterade IAB Sverige Viewability Measurement Guidelines 1.0 från 2016 med ett tillägg för mobilen. Rekommendationen är framtagen av IABs task force Viewability med stöd från den amerikanska Ad Impression Measurement Guidelines från IAB och MRC. Ladda ned rekommendationen nedan.
IAB Sweden Viewability Measurement Guidelines 2.0 

View_FAQmobile_bildIAB Sveriges Task Force Viewability tog fram denna FAQ till seminarium den16 februari 2016.

Anledningen till att vi valde att göra en FAQ för mobilen gällande Viewable measurement var att Task Forcen bedömde att vid denna tidpunkt inte kunde ställa sig bakom en slutlig standard för viewable measurement för mobilen och svenska marknaden.

Här hittar du en FAQ med några frågeställningar som förklarar bl a varför.

Viewability_realtidsstudie_IAB2016_bildViewability mätningar – En realtidsstudie utförd av IAB Sverige 2016

Under december 2015 och januari 2016 gick IAB Sveriges Task Force Viewability ut med en enkät där vi tillfrågade svenska publicister, medieköpare och teknikleverantörer om viewability-mätningar. Undersökningen gjordes via ett online svarsformulär.

Vi fick in 220 svar – 109 sälj-, 64 köp-, 36 teknik-sidan och 11 annat. Vi har en tonvikt på publicister som har svarat på studien

IAB Sverige har bedömt att det är relevant bild av marknaden just nu.

Realtidsstudien ger en bra bild av vad köp- och säljsidan står gällande viewability-mätningar idag.

Viewability measurment - IAB US