IAB Europe – OBA Framework (Online Behavioural Advertising) är ett ramverk som främjar självreglering av det vi på svenska valt att kalla Intressebaserad annonsering online.

OBA Framwork_bildDen fastställer en struktur för att kodifiera en branschs goda praxis och fastställer vissa principer för att öka öppenheten och val för webbanvändare inom EU / EES. Bolag som arbetar med intressebaserad annonsering bör skriva under detta ramverk. Flera organisationer har gemensamt tagit fram denna rekommendation för branschen. Du finner organisationerna som står bakom ramverket tillsammans med undertecknande bolag. Tillsammans har de arbetat för att stödja reklamens ekosystem.

Dokumentet är avsett att gälla som en konsumentvänlig standard för OBA eller Intressebaserad annonsering.

Youronlinechoices - En Guide om Intressebaserad annonsering
Välkommen till denna guide om intressebaserad annonsering och skydd av personuppgifter på Internet. På denna webbplats hittar du information om hur intressebaserad marknadsföring fungerar. Här finns även information om cookies och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet. Det finns också en enkel guide, Youronlinechoices för intressebaserad annonsering som ger en snabb översikt i ämnet om du inte har tid att läsa all information som finns i ämnet. Om du inte hittar informationen du söker kan du kontakta oss.
Anmälningsformulär för överträdelse enligt OBA

OBA görs av annonsörer och annonsnätverk för att nå rätt målgrupp. I Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) kapitel D finns online regler för OBA. Reklamombudsmannen tillämpar dessa regler vid prövning av OBA. Vill du anmäla reklam enligt OBAs-ramverk gör du det till Reklamombudsmannen.


Svenska Rekommendationen för användande av Cookies

Användandet av cookies på den svenska marknaden

IAB och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användbarheten på våra webbplatser och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Sedan den 1 juli 2011 har de juridiska kraven för att använda cookies ändrats. IAB har tagit fram en Rekommendation som har för Syfte att ge uttryck för god sed på marknaden vid användning av cookies. Rekommendationen tillsammans med en enkel vägledning finns tillgänglig här på minacookies.se. Det finns också en ikon framtagen för att underlätta för branschen läser mer på mincookies.se


Task Force OBA

IAB Sverige startade i början på 2012 en Task Force som ska fokusera på området Intressebaserad annonsering. Gruppens uppgift är att se till att svenska aktörer skriver under OBA Framework och att hålla svensk marknaden uppdaterad om vad som händer inom området OBA på Europanivå. Task Force OBA


Informationskampanj i svenska medier 2014
IAB Sverige tillsammans med EDAA och flera av de svenska publicisterna publicerade en annonskampanj för att informera om annonsmärkningen av OBA-kampanjer och dess tillhörande valmöjligheter för konsumenten. Kampanj perioden var oktober/november 2014 och byggde på donerat utrymme. Annonserna kan du se här.

 

Global annonsmärkning – krav på information

Till Ramverket finns kopplat en global annonsikon.

Det ska tydligt framgå om du får se reklam på grund av ditt tidigare surfande på nätet. Denna symbol (Ad Choices icon) på svenska ”Annonsval” ska visas på displayannonser som du får se till följd av OBA.

OBA_Icon_-264x300