Riktlinjer Native adv bild_2Native advertising har blivit ett hett ämne inom annonsmarknaden. Som med alla nya digitala kanaler kommer en viss förvirring om definition och struktur. Med anledning av detta har IAB Task Force för Native Advertising arbetat med att ta fram riktlinjer för branschen inom området.

Den första publicerades 2014 och en uppdaterad version kommer 2017.

 

Ladda ner Riktlinjer för Native Advertising

 

Ladda ner Studien om Native Advertising

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-24’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>