Projektet Mobile Marketing 360 tittar på vilka drivkrafter och hinder mobil marknadsföring i Sverige står inför, sett utifrån ett konsument-, byrå- och bolagsperspektiv.

Nu finns undersökningen ute och tillgänglig för alla för att ta del av.

Du kan nu ta del av utdrag, hela även all data för undersökningen. Hel fritt tack våra partners och samarbeten, som du ser härnedan.

Här hittar du undersökningen www.iabmobile.se
Det går att ladda ner en presentation från undersökning här!

IAB ser att det är viktigt att fortsätta fokusera på mobil marknadsföring. Vi vill gärna fortsätta vårt arbete, men det förutsätter att vi har partners som vill vara med och därför hoppas jag du fyller ditt intresse för ett fortsatt projekt när du laddar ner rapporten.

BAKGRUND

Mobilt användande växer i Sverige, men det saknas en heltäckande rapport som både beskriver nuläget och bidrar med relevanta framtidsrekommendationer för företag och byråer.

Projektet Mobile Marketing 360 tittar på vilka drivkrafter och hinder mobil marknadsföring i Sverige står inför, sett utifrån ett konsument-, byrå- och bolagsperspektiv. Under mars 2013 intervjuade vi 1000 privatpersoner, 50 bolag och 30 byråer. Vi ville ta reda på vad som fungerar inom mobil marknadsföring, vad som inte funkar, vad folk vill ha mer av, vad bolagen planerar, vem som redan har förstått och varför några fortfarande ligger efter. Projektets primära syften är att utbilda svenska bolag. Vi tar fram ny fakta, analys och ”best practice” som ska fungera som ett handfast stöd för bolag som vill bli mer mobila.

Vi tittar på mobilannonsering, mobildialog och relationsbyggande, mobila appar, mobilen som stöd inom shopping och mobil integrerat i kampanjmixen. Vårt mål är att få nya insikter, en överblick och identifiera områden som det måste arbetas vidare med.

Resultaten från undersökningen presenterades på seminariet Mobile Marketing 360 den 23 april 2013 på Musikaliska i Stockholm.

Ladda ner rapporten

Rapporten är gratis och vi vill gärna att den ska sprida nya mobila insikter som är till nytta för bolag och leverantörer!

Presentation av projektet Mobile Marketing 360

Partneralternativen

Exempel på undersökning från IAB US

Läs mer här i Dagens Media ”Reklamköparna ska lära mer om mobilen” 121217

Läs mer här i Dagens Media ”Vi på IAB vill ta mobilen över klyftan” 110416

 

EXCLUSIVE PARTNERS

 

exclusive

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS

partners_mm360

 

IAB Sveriges Task Force mobile – informationsmöte

Tisdagen den 2 oktober 2012 bjöd IAB Sveriges Task Force Mobile in till ett informationsmöte och presenterade projektet ”Mobile Marketing 360”.

Projekt startades upp i december 2012 och var IAB Sveriges viktigaste projekt inom mobil marknadsföring under 2013. Projektet fokuserade på vilka drivkrafter och hinder mobil marknadsföring i Sverige står inför sett utifrån ett konsument-, byrå-, ”specialist”- och annonsörsperspektiv.

Välkomna att delta är ALLA företag och personer som vill vara med och sätta den mobila agendan i Sverige under 2012/2013 och framöver.

Vi har idag 16 partners som aktivt driver projektet. Dörren står fortfarande öppen för fler samarbetspartners, kompetens, energi och vilja att vara med och driva ett viktigt projekt!

Projektet är i samarbete med organisationen SWEDMA.

Anmäl ditt intresse till: Anders Börde eller Charlotte Thür