HTML5 for Digital Advertising

Guidance for Ad Designers & Creative Technologists

HTML5 for Digital Advertising 2.0 erbjuder vägledning för att optimera HTML5 annonskod för bättre prestanda över plattformar. Detta dokument, som är framtaget av IAB USA, fastställer en gemensam grund för optimerade HTML5-annonser, vilket hjälper att minska de operativa omkostnaderna som uppstår när företag går från grafiska utvecklingsverktyg som Flash™ till HTML5.

Till HTML5 for Digital Advertising (iab.com)