IAB Sveriges Task Force Programmatic arbetade fram en helt ny version av Handboken om Programmatic 3.1 2015.

Handboken om Programmatic beskriver det mesta på enkelt sätt inom den automatiserade världen för att sälja och köpa digital annonsering.
Länka gärna till handboken eller bifoga till kunder, leverantörer, elever, lärare som vill veta mer om Programmatic buying.

Du kan läsa mer om vår Task Force Programmatic här.

 

Ladda ner handboken om Programmatic 3.1

 

 

IAB Programmatisk Fee Transparency Calculator
IAB Fee Transparency Calculator ger annonsörer och utgivare en granulär, partnerspecifik utvärdering av programmatisk teknik, service och lagerkostnader i procent av deras effektiva CPM.

Den är utformad för att vara tillräckligt flexibel för att rymma de flesta medieplanskanaler och kostnadsmodeller, inklusive CPM-baserade avgifter, procent av medieavgifter och fasta avgifter. Kalkylatorn organiserar och kvantifierar sedan avgifterna baserat på deras roll i försörjningskedjan.

Programmatic_realtidsBildUnder ett antal år har IAB Sverige gjort en realtidsstudie där vi gått ut och ställt frågor om olika fenomen inom Programmatic så även oktober 2016 och med fokus på Rich media inom Programmatic.

IAB Sverige Realtidsstudie Publicister 2016 IAB Sverige Realtidsstudie Köpare 2016

Undersökning som IAB Europe har gjort om Automatiserad Handel i Europa;

  • Automatiserad handel ses som en viktig drivkraft för bättre targeting; vilket ses som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för kampanjer i dag.
  • 89% av branschen tror att automatiserad handel är framtiden, men endast 42% har en strategi för automatiserad handel på plats.
  • 25% av marknadschefer har aldrig hört talas om automatiserad handel; vilket potentiellt kan bli det största hindret för att förutse branschens tillväxt.

Läs hela rapporten från undersökningen från juni 2014, här.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-27’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>