Annonsvänligt Sverige 1.1av1_ny_sigill

Mediebranschen har de senaste åren upplevt en rad tekniska och kommersiella framsteg vilket har lett till att säljare och köpare inom media parallellt utvecklat nya annonsformat, metriker, mät­ och effektiviseringsmetoder för att möta branschens framsteg och förväntan. Detta har lett till mindre samsyn, mindre kontroll och mindre fokus på användaren. De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.

OBS! Dokumentet har varit på remiss hos IAB medlemmar och därefter uppdaterats. 

Annonsvänligt Sverige i korthet:

Ett verktyg för att driva branschen framåt

Riktlinjerna ämnas fungera som ett verktyg för att få hävstång på hela näringskedjan inom digital media. Att varje aktör förstår sin och andras påverkan är av största vikt för att skapa en bättre användarupplevelse och därmed säkra fortsatt tillväxt i branschen.

Att kraftigt minska laddtider

En av de mest bidragande faktorerna till försämrad konsumentupplevelse är tunga annonser och långsamma laddningar. Därför tar vi i krafttag för att få bukt på problemet. Nya riktlinjer för maxvikter och begränsningar av anrop som är framtagna av IABs Task Force är inkluderade i Annonsvänligt Sverige.

Att möjliggöra kontroll och kommunikation mot användare

Konsumentinstinkter och data är centralt i att utveckla och förbättra reklambranschen. Detta initiativ introducerar därför en händelsekedja för att etablera kommunikation med användare gällande annonsering och målgruppstyrning.

Minska digital reklamtrötthet

Annonsvänligt Sverige inkluderar viktiga riktlinjer gällande maxfrekvens för retargeting och riktlinjer kring nedstängning av större annonsformat.

Utmärkelse för ansvarstagande företag i branschen

Genom att följa Annonsvänligt Sveriges kriterier visar medieföretag att man tar ansvar för långsiktighet och hållbarhet i sin affär. Implementation av Annonsvänligt Sverige sker på frivillig basis och IAB Sverige delar ut sitt godkännande-sigill till företag som tillämpar riktlinjerna.

Certifierade publicister enligt Annonsvänligt Sverige idag!

  • HD/Sydsvenskan (dec2016)
  • Expressen.se (jan2017)
  • DN.se (jan2017)
  • DI.se (jan2017)
  • MTG (feb2017)
  • Fler påväg att bli godkända!

Vi som stödjer Annonsvänligt Sverige och deltagit i Task Forcen är:

Schibsted, MTG, Bonnier, Egmont, Google, Discovery, TV4, PHD Media, LRF Media, Stampen, Ooyala, Allt för Föräldrar, AOL, Criteo och Maxus

Ordförande för Task Forcen är Jacob Lovén, styrelseledamot i IAB Sverige. Jacob har även varit projektledare för Adblockersprojektet och det styrdokument som framarbetats Vägledning för Publicister gällande Adblockers.

Läs det fullständiga uppdaterade dokumentet här. 

Annonsvänligt Sverige 1.1

Tack till dig som läser detta. Du visar att vi som bransch står för långsiktighet och proaktivitet. IAB Sverige har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till både kommersiella, tekniska och användarvänliga aspekter i framtagandet av detta dokument.