Annonsvänligt Sverige 1.1

av1_ny_sigill

Mediebranschen har de senaste åren upplevt en rad tekniska och kommersiella framsteg vilket har lett till att säljare och köpare inom media parallellt utvecklat nya annonsformat, metriker, mät­ och effektiviseringsmetoder för att möta branschens framsteg och förväntan. Detta har lett till mindre samsyn, mindre kontroll och mindre fokus på användaren. De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.

Dokumentet har varit på remiss hos IAB medlemmar och därefter uppdaterats.

Vi som stödjer Annonsvänligt Sverige och deltagit i Task Forcen är:

Schibsted, MTG, Bonnier, Egmont, Google, Discovery, TV4, PHD Media, LRF Media, Stampen, Ooyala, Allt för Föräldrar, AOL, Criteo och Oats.

Ordförande för Task Forcen är Alexandra Callius.

Tack till dig som läser detta. Du visar att vi som bransch står för långsiktighet och proaktivitet. IAB Sverige har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till både kommersiella, tekniska och användarvänliga aspekter i framtagandet av detta dokument.