Vi ingår i IABs styrelse

Anders Berglund

Ordförande, Google

Charlotte Thür

Adjungerad VD IAB Sverige
charlotte.thur[at]iabsverige.se

Kajsa Dahlberg

Ledamot Annonsör: McDonald’s Sverige

Jens Hård

Ledamot byrå: Quisma

Daniel Weilar

Ledamot Nyheter24 Gruppen

Peder Bonnier

Ledamot Oberoende

Alexander Lydecker

Ledamot Bonnier/Expressen

Johanna Öberg

Ledamot Stampen

Sam Rihani

Ledamot Facebook

Jacob Lovén

Ledamot MTG

IAB Sveriges valberedning

Har du frågor gällande IAB Sveriges styrelse och tillsättande kontakta valberedningen:

Johanna Staaf, Telenor

Niklas Jonason, Citygate

Thomas Schnoor, Nugg.ad