Task Force Legal & Policy: Utredning föreslår att Datainspektionen tar över tillsyn av cookies och abonnentförteckningar

Task Force Legal & Policy: Utredning föreslår att Datainspektionen tar över tillsyn av cookies och abonnentförteckningar I dag finns regleringen om cookies och om personuppgifter för abonnentupplysningsändamål i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Post-och Telestyrelsen (PTS) har tillsyn över dessa regler. Nu föreslår utredningen “Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten” (SOU 2016:65)…

Detaljer