Det här är IAB Sverige

Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation.

IAB Sverige bildades 2008 för landets intressenter inom digital marknadskommunikation och har idag över 200 medlemsföretag.
Organisationen fortsätter att växa varje månad och arbetar för att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss.

IAB representeras hela mediekedjan och främjar tillväxt och bidrar med bästa praxis för annonsörer, byråer och medieägare tillsammans med branschens adtechbolag.

IAB Sveriges vision är att Sverige ska vara världsledande inom Interaktiv marknadsföring. Vi vill att Sverige skall vara ”the capital of Internet”.

Charlotte. VD IAB Sverige

Charlotte Thür, VD IAB Sverige

VAD VI VILL ÅSTADKOMMA

IAB vill nå ökad förståelse för interaktiva medier och dess möjligheter, för att på så sätt bidra till att marknadens aktörer kan nå en ökad framgång. Verksamheten vilar på fem grundpelare, se rutan till höger.

VÅRA GRUNDPELARE

  • Identifiering och förmedling av success stories och best practises.


  • Systematisering av success stories till kunskap.


  • Skapande av standards och guidelines med hjälp av IAB Sveriges breda nationella nätverk av s.k. ”task forces” och med vårt internationella nätverk som grund.


  • Spridning av kunskap genom olika publikationsformer och arrangemang.


  • Skydda branschen från onödig och dåligt underbyggd lagstiftning som kan begränsa tillväxten av onlinemarknadsföring.

KONTAKTINFORMATION

E-post:

charlotte.thur@iabsverige.se

Adress:

Vasagatan 11, Stockholm

Tel:

+46 705 10 11 10

Sociala länkar:

Bland medlemsföretagen finns t.ex. Google, MEC Global, Eniro, McDonald’s, Aftonbladet, OMD, P&G, Microsoft, Kantar-Sifo, Expressen och Facebook, Svenska Spel, Carat, och AOL m fl. Här hittar du våra medlemsföretag.
Organisationen företräder både stora och mindre aktörer inom underleverantörer, byråer, publicister, onlinebolag, teknikleverantörer, teleoperatörer m fl i Sveriges inom online.
IAB arbetar genom specialiserade kommittéer (Task Force) som arbetar med standarder, ”best practise” och håller månadsvisa utbildande seminarier.

IAB Sveriges Riktningsförklaring

”IAB Sweden skall verka för att den svenska branschen för online marknadsföring med hjälp av gedigen kunskapsutveckling och förtroendeingivande kommunikation blir det ledande landet inom onlinemarknadsföring i Europa och kanske, därmed, till en av de ledande i världen”

Om IAB i Världen

IAB, Interactive Advertising Bureau, grundades 1996 i New York och har sedan blivit etablerat i drygt 44 länder världen över. Organisationen arbetar med forskning, juridiskt stöd och att ta fram olika riktlinjer och standards för digital marknadsföring.
IAB Europe blev etablerat 1998 och verkar som centralorganisation för de nationella europeiska organisationerna med totalt 5000 medlemmar i Europa.